United States Department of the Treasury

وزارت خزانه‌داری آمریکا

کتاب جنگ‌های ایران:

بعد از 11 سپتامبر دولت بوش به سرعت استراتژی‌هایی با اولویت بالا برای قطع کمک‌های مالی به گروه‌های تروریستی در سطح جهان را در اولویت کاری خود قرار داد و «وزارت خزانه‌داری» در هسته‌ی مرکزی این اقدامات قرار گرفت.

بعد از 11 سپتامبر سال 2003، تغییر و تحولات گسترده‌ای در ساختار سازمانی دولت آمریکا صورت گرفت و نگاه امنیتی از ضریب نفوذ بیشتری برخوردار شد. یکی از سازمان‌هایی که به صورت جدی دست‌خوش این تغییرات قرار گرفت، وزارت خزانه‌داری بود. از آن زمان به بعد، مأموریت ویژه‌ی این وزارت طرح‌ریزی فرآیند «جنگ اقتصادی» در تقابل با کشورهای معاند آمریکا قرار گرفت و ایران در مرکز ثقل این جنگ نوین نشست.