🔸 آیت الله حائری شیرازی

 

💠 حوزۀ علمیه، الآن مواد اولیۀ خوبی دارد. گندم بسیار خوبی دارد. بسیاری از مطالب اسلام همچون گندم است اما بدون فراوری نمی‌توان آن‌ها را مصرف کرد؛ بخصوص وقتی ما تشکیل حکومت می‌دهیم، نیاز داریم که احکام اسلامی خودمان را به صورت الگویی و بسته‌بندی‌شده عرضه کنیم و نه فقط به صورت حلال و حرام.

 

🔺 الآن سیلوهای ما نسبت به مطالب اسلامی پُر هستند؛ اما نانوایی‌های‌مان به‌اندازۀ کافی نیست. اینکه صف نانوایی‌ها طولانی است، به‌ علت کمبود گندم نیست؛ بلکه نانوای عالِم کم داریم. قرآن و روایات را نمی‌شود خام مصرف کرد. باید در آسیاب خُرد شوند، بعد با آب‌های تحقیق مخلوط شوند، بعد چانه‌هایی به‌اندازۀ فهم مردم گرفته شود و طبخ شود.

 

🔸 ممکن است با بهترین گندم نانی پخته شود که اگر آن را بخورند باعث زخم معده شود. نمی‌توان گفت چون گندمش خوب است، پس نانش هم خوب است!

 

⚠️ غرب، انسان‌شناسی فاسدی دارد اما بر مبنای همین انسان‌شناسی، علوم انسانی #تولید می‌کند. یعنی نان روز و مورد نیاز اهل عالم را تولید می‌کند و مردم هم از بی‌نانی، همین را مصرف می‌کنند. اما ما نمی‌آییم حلال و حرام خودمان که گندم هستند را به صورت علوم انسانی دربیاوریم که قابل مصرف باشد.

 

🔻 رساله عملیه، قابل اجرا در شهرداری و قوۀ قضائیه و وزارت اقتصاد نیست. اگر شما نان درست نکنید، آن‌ها از گندم‌های فاسدشان نان درست می‌کنند. مردم نان می‌خواهند نه گندم. نانی که از گندم فاسد باشد، مصرف می‌شود اما گندم سالمی که نان نشده باشد، مصرف نخواهد شد.

📎 @haerishirazi

 

#اقتصاد_اسلامی

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war