▫️در چهار ساله منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، #بدهی خالص بانک‌ها به بخش غیر دولتی -خالص سپرده ها منهای تسهیلات بانکی- با سه برابر افزایش به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان -۳۵ درصد #نقدینگی- بالغ گردید که ۷۰ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی می‌گردد.

 

🔹 این بدهی با احتساب جذب سرمایه مردم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های وابسته به بیش از ۵۰ درصد حجم نقدینگی بالغ می‌گردد.

 

🔸 شوک‌های نرخ ارز موجب شد تا ارزش دلاری بدهی خالص بانک‌ها به بخش غیر دولتی در ۴ سال گذشته از ۱۲۰ به ۵۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کند.

مداخله دولت، بانک مرکزی، بانکها و بنگاه‌های خصولتی موجب شده تا با رانت شوک‌های دستوری نرخ ارز، منابع کلانی عاید این گروه‌ها و سایر وابستگان به قدرت شود.

 

🔺 بی‌تردید بانک‌های ورشکسته و فاسد خصوصی و بنگاه‌های خصولتی و بدهکاران بانکی بزرگترین برنده و حقوق بگیران و سپرده گذاران بزرگترین بازنده شوکهای دستوری نرخ ارز به شمار می روند.

 

📎 چشم انداز

 

#سربازان_جنگ_اقتصادی

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war