🔴 مصرف کنید، و مصرف کنید و باز هم مصرف کنید

 

▫️زندگی کسانی که در این نظام -نظام جهانی- به کسب موفقیت‌هایی نائل آمده‌اند، با تمام ساز و برگ چنین زندگی‌هایی یعنی ویلاها، کشتی‌های تفریحی و هواپیماهای شخصی‌شان، به عنوان الگوی بارزی به ما معرفی می‌شود که گویی باید سرمشق همه ما قرار گیرد، و حاکی از شیوه‌ای از زندگانی است که می‌گوید: مصرف کنید، و مصرف کنید و باز هم مصرف کنید.

 

▪️من بر این باور هستم که وقتی جمع کثیری از ما پی بردند که توسط ماشین اقتصادی عظیمی استثمار می‌شوند که برای منابع جهان #طمع سیری‌ناپذیری داشته و سرانجام به تشکل ساختاری می‌انجامد که تنها به بردگی انسان دامن می‌زند، در این صورت و با آگاهی به چنین اموری قطعا آن را تحمل نخواهیم کرد و در جهانی که اقلیتی ناچیز در دریای ثروت بیکران شنا می‌کنند و اکثریتی بی‌شمار در منجلاب فقر، آلودگی و خشونت غرق می‌شوند، نقش خود را دوباره ارزیابی خواهیم کرد.

 

📎 برگرفته از مقدمه کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی»، نوشته «جان پرکینز»

 

#علم_اقتصاد_علم_بحران_زا

#علم_اقتدارزدا

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war