📄 معرفی یکی از فرماندهان تاکتیکی جنگ اقتصادی آمریکا

 

🏷 #اختصاصی_جنبش

 

✡️ توبی درشویتز (TOBY DERSHOWITZ) یک فرد یهودی‌الاصل‌، عضو پروژه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها است که تحت امر دوبوویتز کار می‌کند. وی در درپاتمان ارتباطات FDD هم حضور دارد.

 

✡️ درشویتز در نشست پاریس سعی کرد ایران را به تأمین مالی القاعده ارتباط دهد و قوانین استعماری #FATF را توجیه پذیر کند.

 

✡️ او علاوه بر FDD، عضو مشاورین CEEP(مرکز قدرت اقتصادی آمریکا) و در یک سال اخیر دستیار #بلینگزلا رئیس FATF هم هست.

پروژه اصلی او قدرت برنامه شبکه مالی ایران است.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مردمی مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war