🏷 #تقویم_جنبش

 

🔰 در دوم نوامبر سال ۲۰۰۰، دولت عراق شروع به فروش نفت خود به يورو کرده و متعاقباً ۱۰ ميليارد #دلار از درآمد نفت خود را به يورو تبديل نمود.

 

🔸 در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، با پيشنهاد جمهوري اسلامی ايران مبنی بر تغيير مبنايی در ذخاير ارزی خود و فروش نفت خام به ارزهای بين‌المللی ديگر و حمايت كشورهايی نظير #ونزوئلا، اندونزی، مالزی، ليبی و روسيه، ضربه‌ی جبران‌‌ناپذيری بر #هژمونی_دلار و پيكره‌ی اقتصادی آمريكا وارد آمد.

 

🔹 اقدام صدام حسين مبنی بر فروش نفت به يورو موجب تقويت و تبديل يورو به ارز ذخيره جهان شد. از اين منظر، حمله‌ی نظامی آمريکا به عراق در واقع تجلی رويارويی دلار و يورو و اقدامی براي حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است.

 

#پترودلار

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war