💢 یک جنگ جدید

 

🏷 #اختصاصی_جنبش

 

🔰 انقلاب اسلامی جنگ نظامی، سیاسی و فرهنگی را تجربه کرده ولی برای اولین بار است که در یک #جنگ_تمام_عیار_اقتصادی وارد می‌شود.

این جنگ با انواع منازعه‌هایی که تا به حال می‌شناختیم متفاوت می‌باشد و به تعبیر حکیم فرزانه‌ی انقلاب از جنگ نظامی خطرناک‌تر است.

 

🔰 این ستیزه خاموش‌ترین، خطرناک‌ترین و ناشناخته‌ترین درگیری حال حاضر بشر است که میدان جدید نبرد برای جوانان انقلابیست.

همانطور که دفاع مقدس نظامی را با غیر نظامی‌ها پیروز شدیم، #دفاع_مقدس_اقتصادی را نیز با غیر اقتصادی‌ها پیروز خواهیم شد، چرا که امروز نیاز به کسانی داریم تا قوانین پوسیده‌ی اقتصاد کلاسیک و علم اقتصاد را کنار بگذارند و در شرایط جنگی با قواعد جدید و ابداعی بجنگند.

قواعد گذشته دانشگاهی امتحان خود را پس دادند و ناکارآمدی خود را به اثبات رساندند.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مردمی مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war