💸 ذخایر طلای #روسیه در اواسط سال ۲۰۱۵ به ۱۲۷۵ تن افزایش یافت و در پایان آوریل ۲۰۱۸ به ۱۹۰۹ تن افزایش یافت. این افزایش ۵۰ درصدی ذخایر طلا در کمتر از سه سال است. با لحاظ کردن قیمت‌های فعلی بازار، ذخایر طلای روسیه به ارزش ۹۰ میلیارد دلار یا ۲۰ درصد از ذخایر جهانی روسیه است.

چرا یک کشور ۲۰ درصد از ذخایر خود را به طلا اختصاص می‌دهد!؟ مگر آنکه انتظار داشته باشد که طلا بخشی عمده‌ای از سیستم پولی بین‌المللی در آینده باشد. روسیه نه‌تنها انتظار دارد که طلا بخشی از سیستم باشد، بلکه در موقعیتی قوی قرارگرفته است که طی همکاری با چین، ترکیه و ایران در یک چارچوب جدید در پی #حذف_دلار باشد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مردمی مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war