🔹مدیریت بندر استراتژیک لاذقیه در غرب سوریه امسال به ایران واگذار می‌شود، این بندر از مهم‌ترین مناطق تجاری است که می‌تواند حجم روابط میان کشورهای منطقه را افزایش دهد.

 

🔹با احداث و احیای خطوط ریلی و جاده ای میان ایران، عراق و سوریه، اقیانوس هند، خلیج‌فارس و دریای عمان به سواحل مدیترانه وصل خواهد شد.

در دو سال گذشته ایران در میان کشورهایی که به عراق صادرات داشته‌اند رتبه اول را داشته است.

 

#قدرت_اقتصادی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مردمی مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war