🏷 #اختصاصی_جنبش

 

🔸 جنگ نظامی با نگاه محیطی به سه دسته‌ی زمینی، هوایی و دریایی تقسیم شده است.

این سه محیط، آماج عمل نیرو‌ها برای تصرف و یا سیادت بر آن‌ها می‌باشند.

 

🔸 همان‌طور که جنگ نظامی دارای سه حوزه اقدام زمینی، هوایی و دریایی، است #جنگ_اقتصادی نیز داری چهار نوع یا به اصطلاح نظامی چهار صحنه‌ی جنگ(Theater of War) است:

 

1️⃣ #جنگ_ارزی؛ منازعه‌ای بر سر ارزش پول

2️⃣ #جنگ_مالی؛ منازعه‌ای بر سر شریان‌های مالی

3️⃣ #جنگ_تجاری؛ منازعه‌ای بر سر تجارت

4️⃣ #جنگ_منابع؛ منازعه‌ای بر سر منابع حیاتی

 

🔸 این چهار مورد هرکدام می‌توانند با هم ترکیب شوند و یا مستقلا زمینی برای درگیری باشند.

برای هر کدام از این چهار نوع زمین، مثال‌هایی عینی در منازعات اقتصادی امروز جهان دیده می‌شود و بازارهای مختلفی در آتش این ستیزه‌ها می‌سوزند.

 

📎 در مطالب آینده توضیحات بیشتری حول جنگ اقتصادی و طراحی عملیات در آن خواهیم داد.

 جهت آشنایی بیشتر با هر یک از زمین‌های درگیری به صفحه‌ی جنگ اقتصادی در وب‌سایت جنبش مراجعه بفرمایید:

currency-war.ir/جنگ-اقتصادی/

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war