سرلشکر قاسم سلیمانی:

 

✅ تحریم‌ها می‌تواند برای ما فرصت باشد که بتوانیم به لطف خداوند بودجه کشور را از #نفت رهایی و به‌عنوان پشتوانه اصلی برنامه‌ریزی‌های زیربنایی کشور قرار دهیم.

 

✅ ما کشورهای زیادی داریم که از نفت بهره‌ای نبرده‌اند اما صادرکننده صدها ماده دیگر با تراز مالی هنگفت هستند و مدیریت کشور ما باید بر این اساس باشد که کسی بخش‌های زمین‌مانده بالقوه را به فعالیت برساند.

——————————-

📎 در رویکرد امنیت‌مدار چهارنوع مکتب امنیتی وجود دارد مکتب چهارم «موقعیت‌مدار» نام است. این مکتب مدل امنیتی ایران می‌باشد که الگوی آن صدف است و طبق آن تهدید به مانند سنگ‌ریزه‌ای است که وقتی متوجه ما می‌شود باید مثل صدف آن را به مروارید تبدیل کنیم. در واقع باید تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war