سازمان اطلاعات هوشمند مالی آمریکا

 

⚫️ سیگال_مندلکر رئیس TFI، سازمان اطلاعات هوشمند مالی آمریکا، از سمت خود استعفا کرد.

وظیفه‌ی مشخص این سازمان‌ به عنوان یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکا مقابله با گروه‌ها و کشورهای معارض ایالات متحده از طریق خشکاندن شبکه تأمین مالی آنان است. این همان نبردی است که امروزه از آن به عنوان #جنگ_مالی مطرح می‌شود.

 

⚫️ ریاست #TFI مستقیما توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب می‌شود که از ابتدای دوره ترامپ به این فرد سپرده شده بود.

مندلکر سال گذشته گفته بود که می‌خواهیم ایران را به اشعه رادیو اکتیو تبدیل کنیم، تا هیچ کس جرئت نزدیک شدن به این کشور را نداشته باشد.

 

#فرماندهان_جنگ_اقتصادی

 

📎پی‌نوشت؛ جهت آشنایی بیشتر با TFI به وب‌سایت جنبش به آدرس ذیل مراجعه بفرمایید:

 

📎 currency-war.ir/tfi

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱 @currency_war