دولت روحانی به اندازه 200سال ایران را بدهکار کرد

 

🔰 «ثروتی» نماینده سابق مجلس: دولت دوازدهم به اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.

 

🔹 دولت قبل افزایش حقوق‌ها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام می‌داد.

 

🔸 اختلاف حقوق‌ها چیزی جز بی‌عدالتی و ظلم نیست، در فرانسه اختلاف حداکثر و حداقل حقوق ۷ برابر، در انگلاستان ۹ برابر و در آمریکا ۱۳ برابر است اما در ایران ۲۱ برابر است.

 

🔻 چرا یکی از وزرای دولت یازدهم باید ۲۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کند؟

 

#فساد_اقتصادی

#نفوذ_اقتصادی

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war