آمریکا چگونه باعث ایجاد بحران در لبنان شد؟!

 

🔰 شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان: «نقش آمریکا در نابودی اقتصاد لبنان، با دلایل قطعی، ثابت شده است. این مسئله دیگر بر کسی پوشیده نیست. آنان، #تحریم‌ها را اعمال و نظام بانکی را ورشکسته کردند و اجازه تعامل با کشورهای دیگر را ندادند.»

 

🔺 وی باتوجه به فشارهای علنی امریکا افزود: «آمریکایی‌ها قانون سزار را علیه سوریه تصویب و از همکاری و تعامل اقتصادی با همسایه خود یعنی لبنان ممانعت کردند.»

 

🔻 و همچنین با اشاره به برنامه‌های غیرمستقیم امریکا علیه لبنان، این‌طور بیان کرد: «برخی از گروه‌های موسوم به جامعه مدنی لبنان، از سفارت آمریکا مبالغ هنگفتی دریافت می‌کنند تا کشور را ویران کنند و افکار عمومی را تغییر دهند و با جریان مقاومت مقابله کنند.»

 

#جنگ_ارزی_لبنان

 

 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✊جنبش مقاومت در جنگ ارزی

📱@currency_war