Federal Reserve System

بانک مرکزی آمریکا

بانک مرکزی آمریکا، تنها نهاد متولی تنظیم و اعمال «سیاست‌های پولی»[1] در این کشور است و به همین دلیل کنترل حجم دلار و نقدینگی در داخل و حتی خارج از آمریکا در اختیار این نهاد است. بنابراین، از آن‌جایی که اقتصاد عمده‌ی کشورها به دلار آمریکا وابسته است و دلار ارز مرجع در اقتصاد جهانی است، کشورهای زیادی برای امنیت سرمایه‌گذاری‌شان، اوراق قرضه یا دیگر دارایی‌های مالی فدرال‌رزرو را خریداری کرده‌اند، و این مسئله باعث شده اهمیت زیادی در اقتصاد جهانی به فدرال‌رزرو اختصاص یابد.

از این‌رو، بانک مرکزی آمریکا با چاپ دلار، خلق نقدینگی، تغییر نرخ بهره و امکان بلوکه کردن دارایی‌های مالی کشورها مهم‌ترین بازوی اجرایی دولت آمریکا در اجرای «جنگ ارزی» و «جنگ اقتصادی» است.

[1] Monetary Policy