FATF بخشی از اتاق جنگ اقتصادی آمریکا

FATF بخشی از اتاق جنگ اقتصادی آمریکا است/پشت پرده ارتباط FATF با وزارت خزانه‌داری

FATF بخشی از اتاق جنگ اقتصادی آمریکا

بحث درباره کنوانسیون های مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی FATF مانند کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران مجددا بالا گرفته است. کنوانسیون هایی که بخشی از دستورالعمل ها و توصیه های FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه است. یکی از مباحثی که مدت ها است درباره آن صحبت می شود نسبت FATF با آمریکا است. برخی افراد با استناد به اظهارات افرادی همچون مارشال بیلینگزلی دستیار تامین مالی تروریسم خزانه داری آمریکا در مورد نقش دستورالعمل های FATF در اثربخشی تحریم های آمریکا، این دستورالعمل ها را به نفع آمریکا می دانند و با آن مخالفت می کنند و برخی افراد از جمله حسن روحانی رئیس جمهور این معایب را کمتر از ضررهای آن می دانند و خواستار اجرای این دستورالعمل ها هستند.

واقعیت چیست؟

واقعیت این است که مسئله فراتر از اینگونه بحث هاست. درواقع اینطور نیست که بگوییم اجرای دستورالعمل های FATF به کارآمدی تحریم ها کمک می کند یا مثلا سود آن از ضررش بیشتر است. بلکه مسئله این است که FATF یکی از ارکان تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در کنار سایر رکن های این وزارت خانه (مانند اوفک یا شبکه اجرای جرائم مالی) است. در واقع مسئولین تحریمی آمریکا این نهاد را جدا از ساختار خزانه داری آمریکا نمی بینند بلکه آن را یکی از ارکان این وزارت خانه در اجرای تحریم ها می دانند. این نکته را می توان در اظهارنامه های مسئولین خزانه داری آمریکا به کمیته های سنا در مورد اعمال تحریم ها بررسی کرد.

استوارت لیوی اولین مسئول اداره تروریسم و اطلاعات هوشمند مالی وزارت خزانه داری آمریکا (که اتاق جنگ اقتصادی این وزارت خانه است)، در اظهارنامه خود به کمیته مالی سنا در سال 2008، وقتی اقدامات اتاق جنگ اقتصادی برای اعمال تحریم‌ها را توضیح می دهد، یکی از اقدامات مهم برای مقابله مالی با دشمنان آمریکا را توسعه دستورالعمل های FATF بیان می کند.

لیوی در این اظهارنامه که در واقع تقسیم کار اتاق جنگ اقتصادی خزانه داری آمریکا است، اینگونه عنوان می‌کند که این اتاق جنگ 4 وظیفه دارد که هر وظیفه، برعهده بخشی از ساختار اداری یا قانونی این کشور است. وظیفه فهم اقدامات غیرقانونی بازیگران مالی برعهده دو اداره کنترل دارایی های خارجی(افک) و شبکه اجرای جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا است، وظیفه توسعه استاندارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برعهده FATF، اجرای اقدامات در برابر تهدیدات ذیل قانون پاتریوت آمریکا انجام می گیرد و وظیفه ارتباط با بخش خصوصی دنیا برای اجرای خواسته های آمریکا نیز براساس جایگاه هرنهاد، بین ارکان مختلف خزانه داری آمریکا تقسیم شده است.(استوارت لوی، 1 آوریل 2008، کمیته مالی سنا آمریکا)

4 وظیفه ای که لیوی مسئولیت آنها را برعهده ارکان و قوانین مختلف خزانه داری آمریکا می گذارد

نقش FATF در اجرای دومین وظیفه اتاق جنگ اقتصادی آمریکا

همانطور که مشخص است، لیوی به هیچ وجه FATF را جدا از ساختار اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نمی بیند، بلکه نقش آن را در کنار سایر ارکان و قوانین این وزارت خانه برای جنگ اقتصادی آمریکا علیه دشمنانش تعریف می کند.

سال 2011 نیز دنیل گلاسر دستیار وقت تامین مالی تروریسم آمریکا نیز وقتی گزارشی از اقدامات خود در اعمال تحریم ها علیه جریانات مالی مقابل آمریکا ارائه می دهد مجددا به FATFبه عنوان یک نهاد داخلی آمریکا نگاه می کند و می گوید که در این نهاد فرآیندی طراحی کرده است که براساس آن، کشورهایی در لیست سیاه قرار می گیرند و این کشورها وادار می‌شوند تا برنامه اقدام مورد نظر FATF را اجرا کنند، اقدامی که علیه ایران نیز اعمال شده است.(دنیل گلاسر، 13 اکتبر 2011، کمیته روابط خارجی سنا)

FATF  بخشی از اتاق جنگ اقتصادی آمریکا است

علاوه بر این، توسعه ماموریت های FATF نیز همزمان با اقدامات تحریمی آمریکا رخ می دهد که این خود نشان دهنده نحوه ارتباط این گروه با آمریکا است. به طور مثال پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار FATF قرار گرفت و سپس همزمان با تلاش های آمریکا برای مقابله با ایران و کره شمالی ماموریت مبارزه با تامین مالی اشاعه نیز به ماموریت های FATF اضافه شد.

بنابراین آنچه از مجموعه شواهد مشخص است این است که آمریکایی ها اصولا FATF را مجموعه ای جدا از وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم ها نمی بینند، بلکه آن را یکی از ارکان اتاق جنگ اقتصادی خود می دانند که در شرایط مختلف از آن برای اعمال موفق آمیز تحریم ها استفاده می کند.

منبع