Central Intelligence Agency (CIA)

سازمان اطلاعات هوشمند مرکزی

شواهد نشان می‌دهد که سازمان «اطلاعات مرکزی آمریکا»  موسوم به سی‌آی‌ای، یکی دیگر از واحدهای عملیاتی «جنگ ارزی» را در ساختار جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا در سازوکار تشکیلاتی خود ایجاد کرده است. فرد شاخصی که این جریان را هدایت می‌کند «جیمز ریکاردز» است؛ وی پس از حادثه 11 سپتامبر از سوی سازمان CIA دستور گرفت تا با استفاده از تحقیقات در بخش مالی، حملات تروریستی را قبل از وقوع پیش‌بینی کند. هم‌اکنون او در سازمان CIA یک عملیات حساس به نام «پروژه پیش‌بینی»[1] را رهبری می‌کند و مشاور بخش تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن[2] سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پنتاگون است.

[1] Project Prophecy

[2] Asymmetric Warfare