سیگال مندلکر و رهگیری تراکنش رمزارزها

سیگال مندلکر و رهگیری تراکنش رمزارزها

کمک مسئول سابق تحریم‌ها به رهگیری تراکنش رمزارزها  تمام فرم…
نظام هایپرمارکتینگ

آسیب های نظام هایپرمارکتینگ

آسیب های نظام هایپرمارکتینگ از توسعه نظام هایپرمارکتینگ بپرهیزیم و …
سیف: برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

سیف: برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد

رئیس کل سابق بانک مرکزی معتقد است برجام در نهایت نتوانست مشک…