صندوق بین المللی پول و FATF در لیست دشمنان خارجی پاکستان

صندوق بین المللی پول و FATF در لیست دشمنان خارجی پاکستان قرار گرفتند

صندوق بین المللی پول و FATF در لیست دشمنان خارجی پاکستان

هر ساله ارتش پاکستان، کتابچه راهنمایی تحت عنوان «کتاب سبز» منتشر می­کند که جایگاه مهم و راهبردی در این کشور دارد.

اخیرا کتاب سبز سال 2020 از سوی ارتش این کشور منتشر شده است. در صفحه 33 از این کتابچه راهنما، دو نهاد بین المللی و بین الدولی یعنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان «دشمنان خارجی» پاکستان و «تهدیدات مستقیم علیه امنیت ملی» این کشور شناسایی شده اند.

در این بخش از سند مذکور، ارتش پاکستان اعلام کرده است: «کشورهای متخاصم و دارای قدرت سیاسی قوی، پاکستان را از طریق ساختارهایی مانند FATF تحت فشار قرار می‌دهند، که موجب نامساعد شدن محیط محلی برای سرمایه گذاری‌های بین‌­المللی می شود».

 FATF در چند سال اخیر پاکستان را در لیست خاکستری قرار داده و این کشور را به اعمال اقدامات مقابله­ای تهدید کرده است.

از سوی دیگر، صندوق بین المللی پول هم این کشور را برای دادن وام، تحت فشار قرار داده و شرایط سختی را بر آن تحمیل کرده است.

منبع