شورش عليه طمع (71)- جنگ ارزی (9)- دیکتاتوری دلار

در تفکر استراتژیک باید جامعه را نسبت به مخاطراتی که با آن روبه‌رو است آگاه کرد و این کار از طریق افزایش سواد تاریخی مردم انجام می‌شود. یکی از این مخاطرات امروز مخاطرات اقتصادی است.

مهار جامعه‌ی بشری امروزه از طریق ساختار پول و دلار رقم می‌خورد.

ایالات‌متحده از طریق نظام مالی کشورهای دیگر را به زیر سلطه خود درمی‌آورد. جنگ ارزی ابتدا با محاصره‌ی مالی رقم می‌خورد. ایران از سال 1358 توسط آمریکا در محاصره‌ی مالی قرار گرفت. در چند سال اخیر کشورهایی که می‌خواهند با ایران رابطه‌ی اقتصادی داشته باشند در محاصره‌ی مالی قرارگرفته‌اند. شمشیر داموکلس بر گردن ایران نیست‏‏، بر گردن 198 کشوری است که می‌خواهند با ایران مراوده‌ی تجاری داشته باشند. آمریکا محیط مالی جهان را برای شرکت‌هایی که می‌خواهند با ایران معامله کنند ناامن کرده است.

برای طرح‌ریزی عملیات ابتدا باید پدیده را خوب شناخت تا بتوان طرح‌ریزی عملیات را انجام داد. برای تبیین جنگ ارزی با خواندن تاریخ و تبیین نکات و استراتژی‌های این جنگ می‌توان به اشراف نسبی این پدیده رسید. ثبات و بقای سیستم منوط به شناخت و تبیین این مقوله از جنگ نیمه سخت است.

 مبتنی بر قاعده نفی سبیل (آیه 141 سوره نسا) وقتی اقتصاد شما دلار مبنا باشد شما این قاعده را نفی کردید؛ زیرا دشمن می‌تواند از طریق سیستم مالی و دلار بر شما سلطه پیدا کند.

قاعده نفی سبیل

در جنگ نیمه سخت زمینه سلطه دشمن بر ما فراهم‌شده است. طبق قاعده نفی سبیل خدا این سلطه را قرار نداده است بلکه خودمان این سلطه را پذیرفتیم. کنترل پول و ارزیدن پول یکی از ابزارهای اعمال قدرت آمریکا است. دشمن در حال طرح‌ریزی بر روی فلج کل اقتصاد ایران است. در مقابل‎ ما چه اقداماتی را انجام داده‌ایم؟

جنگ ارزی قسط را نفی می‌کند و بر کرسی ربا استوار است. با بالا و پایین کردن نرخ برابری ارز دو کشور در یک مدت کوتاه اقتصاد یک کشور ورشکسته می‌شود و یک کشور بدون دلیل ثروتمند می‌شود و این همان ربا است.

در این جلسه با بررسی کتاب جنگ‌های ارزی ریکاردز، جنگ ارزی دوم در مدت سال‌های 1967-1987 مطالعه شد.

خلاصه‌ای از جلسه 631 کلبه کرامت که در تاریخ 9/02/95 برگزار شد:

شورش عليه طمع (71)- جنگ ارزی (9)- جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) ـ دیکتاتوری دلار