جلسه شورش علیه طمع کلبه کرامت

شورش عليه طمع (69)- جنگ ارزی (7)- جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)

در تفکر استراتژیک شما باید با شیوه جنگ‌های ارزی گذشته آشنا باشید. همچنین باید بدانید که ریشه نهادسازی غربی مثلاً فدرال رزرو و بانک از کجا نشئت می‌گیرد. در قرن بیستم دو جنگ جهانی ارزی رخ داد.

جنگ جهانی اول در فاصله سال‌های 1921-1939 رخ داد که 15 سال طول کشید.

جنگ جهانی ارزی دوم در فاصله‌ی سال‌های 1967-1987 رخ داد که 20 سال طول کشید.

زمینه جنگ جهانی ارزی اول:

  • از بین رفتن سیستم استاندارد طلا در سال 1914
  • ایجاد فدرال رزرو در آمریکا در 1913
  •  وقوع جنگ جهانی اول در 1914

این سه مورد بستر و زمینه ایجاد جنگ جهانی ارزی اول را فراهم کرد که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.

جنگ جهانی ارزی

یهودی‌ها ابتدا زیرآب سیستم باثبات طلا را زدند سپس فدرال رزرو را برای پیشبرد منافع خود ایجاد کردند. سپس جنگ جهانی اول را رقم زدند. در اثر جنگ تمام کشورها بدهکار شدند. تا سال 1921 همه‌چیز برای جنگ جهانی مدرن آماده بود.

خلاصه‌ای از جلسه 627 کلبه کرامت که در تاریخ 1395/01/19برگزار شد:

شورش عليه طمع (69)- جنگ ارزی (7)- جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)