جلسه شورش علیه طمع کلبه کرامت

شورش علیه طمع (۶۹)- جنگ ارزی (۷)- جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۱)

در تفکر استراتژیک شما باید با شیوه جنگ‌های ارزی گذشته آشنا باشید. همچنین باید بدانید که ریشه نهادسازی غربی مثلاً فدرال رزرو و بانک از کجا نشئت می‌گیرد. در قرن بیستم دو جنگ جهانی ارزی رخ داد.

جنگ جهانی اول در فاصله سال‌های ۱۹۲۱-۱۹۳۹ رخ داد که ۱۵ سال طول کشید.

جنگ جهانی ارزی دوم در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۷-۱۹۸۷ رخ داد که ۲۰ سال طول کشید.

زمینه جنگ جهانی ارزی اول:

  • از بین رفتن سیستم استاندارد طلا در سال ۱۹۱۴
  • ایجاد فدرال رزرو در آمریکا در ۱۹۱۳
  •  وقوع جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴

این سه مورد بستر و زمینه ایجاد جنگ جهانی ارزی اول را فراهم کرد که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.

جنگ جهانی ارزی

یهودی‌ها ابتدا زیرآب سیستم باثبات طلا را زدند سپس فدرال رزرو را برای پیشبرد منافع خود ایجاد کردند. سپس جنگ جهانی اول را رقم زدند. در اثر جنگ تمام کشورها بدهکار شدند. تا سال ۱۹۲۱ همه‌چیز برای جنگ جهانی مدرن آماده بود.

خلاصه‌ای از جلسه ۶۲۷ کلبه کرامت که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹برگزار شد:

شورش علیه طمع (۶۹)- جنگ ارزی (۷)- جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (۱)