دلار زدایی

دلارزدایی اولویت استراتژیک بسیاری از کشورها

اخبار روزانه از تحریم های جدید آمریکا و اختلافات تجاری این کشور با متحدان و مخالفانش به طور یکسانی موجب فراخوانی بسیاری از کشورها به سمت جایگزین هایی برای معاملات دلاری شده است. در حال حاضر اتفاقاتی در حال افتادن است که در آینده می تواند سلطه دلار را به طور جدی به چالش بکشاند.

بازنگری عمومی کشورها در سیستم معاملات دلاری

تا دهه پیش هر ایده ای که به مقابله با سیستم پترودلاری آمریکا بر می خواست، به عنوان یک تهدید مستقیم برای سلطه دلار قلمداد می شد و نیاز به پاسخ نظامی داشت که حوادث تاریخی گذشته خود شاهدی بر این مدعاست.

اکنون این قبیل تهاجمات متوقف شده است، اما این مسئله از بین نرفته است و امروزه اعتبار آمریکا حتی نزد شرکای بلندمدت خود نیز کاهش یافته است و یک بازنگری عمومی در سیستم مبتنی بر دلار میان بسیاری از کشورها را به وجود آورده است.

واضح است که در سال های اخیر بسیاری از کشورها مخالف آمریکا شده اند که تنها راه دفاع از خود در مقابل هرگونه ظلم و ستم این کشور را در کنار گذاشتن دلار می بینند. این اقدام در جهت ایجاد محدودیت در ظرفیت آمریکا برای هزینه های نظامی با ایجاد جایگزین های لازم در حوزه های مالی و اقتصادی است که سلطه آمریکا را از بین می برد.

دلارزدایی اولویت استراتژیک بسیاری از کشورها

تعداد کشورهایی که از مزایای یک سیستم مالی غیرمتمرکز در مقایسه با سیستم دلار آمریکا آگاهی پیدا کرده اند، در حال افزایش است و برخی کشورها تلاش می کنند تا از سیستم دلاری آمریکا رهایی یابند.

بر این اساس دلارزدایی به یک اولویت استراتژیک برای کشورهایی همچون روسیه، چین و ایران تبدیل شده است. این مسئله در میان رهبران کشورهای اروپایی نیز اهمیت پیدا کرده است. برای همه این کشورها از بین بردن ظرفیت نامحدود بانک مرکزی آمریکا در چاپ پول به معنی محدود کردن دستاوردهای سیاسی آمریکا و کاهش بی ثبات سازی جهان توسط این کشور است.

از آنجا که چاپ پول کاغذی چیزی جز جعل کردن نیست، لذا صادرکننده چنین پول کاغذی تقلبی ای باید همیشه دارای قدرت نظامی باشد تا بتواند کنترل سیستم تحت اختیارش را تضمین کند. این طرح عظیم به نظر می رسد که یک سیستم کامل برای بدست آوردن ثروت برای کشوری است که در واقع ارز جهانی را صادر می کند.

بازار یوآنی نفت چین جایگزینی برای معاملات دلاری نفت

تا زمانی که کشورهای خارجی دلار را در برابر کالاهای واقعی تبادل می کنند، آمریکا نفع می برد. گاهی مواقع این منافع به دلیل مازاد تجاری برخی کشورهایی از قبیل چین و اعمال تعرفه ها دچار تهدید می شود. همین امر و منافع سرشار دلار برای آمریکا موجب بازنگری کشورها نسبت به ارز اصلی جهانی شده است.

از طرف دیگر استفاده از سیستم تسویه بین المللی که بر اساس دلار است، سازوکارهای مهمی برای تجارت جهانی است. با تسریع فرآیندهایی همچون حذف کشورهایی از قبیل ایران از این سیستم و سیستم پرداختی سوئیفت و همچنین تهدید روسیه و ونزوئلا به قطع دسترسی، راه را برای جایگزین هایی از قبیل سیستم پرداخت CIPS چین هموار می کند.

کاملاً آشکار است که چین و روسیه در حال تلاش برای ایجاد پول با پشتوانه طلا هستند تا هنگامی که دلار دچار بحران شد از پول با پشتوانه استفاده کنند. چین با راه اندازی بازار قرارداد آتی یوآنی نفت قابل تبدیل به طلا، این امکان را برای صادرکنندگان نفت فراهم کرده است تا یوآن خود را به طلا تبدیل کنند.

تمایل کشورها به سیستم معاملاتی غیرمتمرکز جهت مقابله با سلطه دلار

این اقدام امکان تجارت در یک محیط غیردلاری و از طریق سیستم های مالی جایگزین را فراهم آورده است. این سازوکار نفت-طلا-یوآن از طریق کنار گذاشتن دلار موجب انقلاب اقتصادی در تجارت می شود. چین در حال گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر تولیدکنندگان نفت است تا از این سازوکار معاملاتی استفاده کنند.

برای چین، روسیه و کشورهای دیگر دلارزدایی به یک مسئله مهم تبدیل شده است. تعداد کشورهایی که به مزایای یک سیستم معاملاتی غیرمتمرکز نسبت به سیستم دلاری آگاه می شوند در حال افزایش است. برخی کشورها در تلاش هستند تا به طور کامل از تجارت تهاتری یا پرداخت از طریق ارزهای ملی استفاده کنند.

منبع