«جنگ مالی»، توسط سازوکارهای موجود در نظام مالی بین‌المللی یعنی بانک، بورس و بیمه پیش می‌رود و در این جنگ، تسلط و اشراف بر «اطلاعات هوشمند مالی» برای هر یک از طرفین مخاصمه نقش کلیدی و محوری را ایفا می‌کند.

در «جنگ مالی» تلاش هر یک از طرفین بر این است تا منابع مالی و پولی طرف مقابل را از طریق نهادهای نظام مالی منحل و منهدم کنند و جلوی ورود شریان‌های مالی را به کشور هدف بگیرند.

جنگ مالی