«جنگ تجاری» یا جنگ تعرفه‌ای، بر بستر بازرگانی، تجارت، صادرات و واردات تعریف می‌شود و هر یک از طرفین مخاصمه در این جنگ تلاش می‌کنند تا با دیوارکشی در اطراف مرزهای خود ارزش‌های اقتصادی کشورشان را حفظ کنند.

ازاین‌رو، بستر این جنگ از تقابل دو سیاست کلان پدید می‌آید. «سیاست درهای بسته» و «سیاست درهای باز»، کشور مهاجم تلاش می‌کند تا با تبلیغ و القای سیاست درهای باز زمینه را برای صادرات خود به کشور مقابل فراهم کند. از سوی دیگر، کشور مدافع هم تلاش می‌کند تا با ایجاد تعرفه‌های وارداتی و ایجاد موانع بازرگانی مانع از تحقق این استراتژی دشمن شود.

جبهه‌ جنگ تجاری