جنگ اقتصادی چین و آمریکا به جنگ نظامی تبدیل می شود؟

جنگ اقتصادی چین و آمریکا به جنگ نظامی تبدیل می شود؟

جنگ اقتصادی چین و آمریکا به جنگ نظامی تبدیل می شود؟

هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است که چین و آمریکا در سایه جنگ تجاری به مرز جنگ سرد با یکدیگر رسیده بودند.

وی هشدار دارد: در صورتی که اختلاف بین دو کشور حل نشود اوضاع می‌تواند از جنگ جهانی اول بدتر شود.

کیسینجر که در مجمع اقتصاد جدید در پکن سخن می‌گفت ادامه داد: به نظر من چیزی که شرایط را بیش از همه مهم می‌کند این است که شاهد آن هستیم که در یک دوره پرتنش کشورها به سمت درک دلایل سیاسی به وجود آورنده اختلافات رفته و هر دو طرف متعهد هستند که این عوامل سیاسی را حل کنند.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا افزود: چین و آمریکا در شرایط کنونی کشورهایی هستند که اندازه آنها نسبت به گذشته و زمان جنگ سرد آمریکا و شوروی بزرگتر شده است و از طرف دیگر دو اقتصاد برتر جهان هستند که درگیر جنگ تجاری با یکدیگر شده‌اند و تلاش می‌کنند تا در هر نقطه از جهان پا جای پای یکدیگر بگذارند  چرا که همواره نسبت به اهداف طرف مقابل کنجکاو هستند. 

کیسینجر ادامه داد: بنابراین به نظر من گفت‌وگو درباره اهداف مشترک و تلاش برای محدود کردن تأثیر اختلافات بسیار ضروری است اگر اختلاف بدون حل شدن ادامه پیدا کند نتیجه آن می‌تواند خیلی بدتر از چیزی باشد که در گذشته در اروپا شاهد آن بودیم. جنگ جهانی اول به این دلیل رخ داد که یک بحران به مراتب کوچکتر حل نشد. 

این وزیر سابق 96 ساله آمریکا گفت: امیدوارم مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا بتواند به باز شدن دریچه گفت‌وگوهای سیاسی بین دو کشور منجر شود.

وی تأکید کرد: همه می‌دانند که مذاکرات تجاری که امیدوارم موفقیت‌آمیز باشد و من از موفقیت آن حمایت می‌کنم، ‌می‌تواند شروع کوچکی باشد برای شکل گرفتن گفت‌وگوهای عمیق‌تر بین دو کشور که من نسبت به آن امیدوار هستم.

منبع