جنگ اقتصادي سایبري: چالشی در حال تکامل

جنگ اقتصادی علیه گروه‌های اجتماعی متخاصم احتمالاً به اندازه فعالیت‌های سازنده اقتصادی قدمت دارند. موفقیت اقتصادی بعضی جوامع به ناچار با جنگ اقتصادی با دیگران گره خورده است. همان‌طور که جوامع تکامل پیدا کردند و ناگزیر با همدیگر برخورد کردند، تاکتیک‌های این برخوردها نیز تکامل یافتند.


به عنوان مثال محاصره‌های معروف در تاریخ توسط گروه‌های مختلف یکی از این تاکتیک‌ها بوده است. از محاصره آجینا توسط آتن در زمان جنگ پلوپونز، تا محاصره اورشلیم توسط خلافت فاطمیون در دوره جنگ‌های صلیبی و …. امروزه زرادخانه رایجی برای جنگ اقتصادی وجود دارد که شامل روش‌هایی می‌شود که در طول زمان شناخته و تثبیت‌شده است. این روش‌ها که منجر به ضعیف‌شدن دشمن می‌شوند (که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیر قانونی هستند)، سیستم اقتصادی را هدف قرار می‌دهند. این ابزارها شامل تحریم مبادله، قرار دادن در لیست سیاه، محاصره، تحریم، تبعیض در تعرفه‌های گمرکی، خرابکاری در اهداف اقتصادی، ممانعت از خرید کالاهای اساسی، ضبط دارایی‌ها، جعل و تقلب، تعلیق کمک‌ها و مساعدت‌ها، جلو‌گیری از سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه، صلب مالکیت و مصادره، می‌شود. این روشها به خوبی تثبیت شده‌اند و مقاله‌های زیادی دربارۀ آنها موجود است.
همچنین این روش‌ها بعد از قدرت گرفتن کشورهای اروپایی در قرن پانزدهم و شانزدهم توسط کشورهای اروپایی برای تثبیت قدرت خود رواج روز افزونی پیدا کرد که تا جنگ جهانی اول و دوم و همچنین جنگ سرد بین شوروی و ایالات متحده ادامه پیدا کرد.

در دهه‌های اخیر با ظهور فضای سایبری در دنیا ابزار جدیدی در فضای جنگ اقتصادی به وجود آمد: پتانسیل استفاده از حمله‌های سایبری جهت وارد‌کردن ضربه اقتصادی به دشمن که در آن به نسبت هزینه صرف‌شده برای گروه حمله کننده به ساختار اقتصادی به مراتب بالاتر از انواع قدیمی این حملات است. به عنوان مثال می‌توان از این ابزارها نام برد: حمله بدافزارها به اهداف اقتصادی (زیرساخت‌های بانکی)، جاسوسی سایبری، خرابکاری سایبری (مثل حمله بدافزار به شرکت آرامکو سعودی در سال ۲۰۱۲)، ترورسیم سایبری. با رشد نقش فضای سایبری در فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا پتانسیل استفاده از این ابزار بسیار بالا رفته است.

در چند سال گذشته موارد زیادی از این حملات به ایالات متحده گزارش‌شده است تا جایی که وزیر دفاع وقوع حمله «پرل هاربر سایبری» را هشدار داده است که باید پتانسیل از کار انداختن سیستم‌های حمل و نقل، توزیع برق، سیستم‌های مالی و یا نهادهای دولتی را داشته باشند.

هر دو نوع از این حملات (سایبری و اقتصادی سنتی) در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته‌اند اما آنچه مغفول مانده است ترکیب و تلاغی این دو ابزار است. تکامل ابزارهای رایج جنگ اقتصادی با در نظر داشتن فضای سایبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما این تهدیدات امنیتی را «جنگ اقتصادی سایبری» می‌نامیم که بررسی جزییات ساختار و ویژگی‌های آن در دنیای واقعی از اهداف اصلی این تحقیق است.

این نوع از تهدید امنیتی به نسبت جدید است. علاوه بر این وابستگی بین سیستم‌های ارتباطی جهانی، جریان اطلاعات و زیرساخت‌های اقتصادی که ساختار اقتصاد جهانی بر آن بنا‌شده است به سرعت در حال پیچیده‌تر‌شدن هستند. همه اینها در فضای سایبری قرن بیست یکم فرصت جنگ اقتصادی سایبری را فراهم می‌کند.

ایالات متحده هم اکنون در این خطر است که در مقابل ابزارهای جنگ اقتصادی جدید که در حال تکامل هستند ضربه پذیر باشد. این تهدیدات ممکن است توسط گروه‌های دولتی و یا غیر دولتی اعمال شود. در نتیجه این تهدیدات می‌تواند برای ایالات متحده -در بهترین حالت- خطرناک و یا حتی فاجعه آفرین باشند. این تحقیق سعی دارد تا در راستای حل این مشکل، نقاط ضعف و اینکه چه کسی می‌تواند به این نقاط حمله کند را نشان دهد، جنبه‌های این مشکل که با سیاستگذاری مناسب باید رفع شود را شناسایی کند و ارتباطات در زمینه این مشکلات را در میان دانشگاه‌ها، مؤسسات و دولت ترویج کند.

منبع: پدافند اقتصادی، ش 21، مرداد ماه 1395


قسمت دوم: سوییفت، تحریم هوشمند، و جنگ اقتصادی علیه ایران