یکی از مهم‌ترین و خاص‌ترین میدان‌های «جنگ اقتصادی» ، «جنگ ارزی» است. این جنگ شایع‌ترین، اما ناشناخته‌ترین نوع «جنگ اقتصادی» است و قدمتی به‌اندازه‌ی تمام دوران «اقتصاد پولی» تاکنون دارد؛ یعنی از زمانی‌که پایه و اساس اقتصاد بر شانه‌های «پول» قرار گرفت و پول تبدیل به ابزاری برای سنجشِ ارزشِ کالاها شد، حال آنکه خود کالایی بدون ‌ارزش ذاتی بود.

نوک پیکان حملات در «جنگ ارزی» از بین برن ارزش پول کشور هدف است. تسلیحات این جنگ مانند تسلیحات کشتارجمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و… از نشانه‌های وقوع «جنگ ارزی» در کشور خودی و کشور دشمن هستند. در این جنگ دلار، یک سلاح کشتارجمعی به‌حساب می‌آید که کل اقتصاد یک کشور را می‌تواند با خود درگیر کند.

در تبیین صحنه‌ی «جنگ اقتصادی» اولویت جنبش مقاومت در جنگ ارزی مطالعه و تبیین جبهه‌ی «جنگ ارزی» است.

جبهه جنگ ارزی