تصویر بزرگ تبعات همکاری ایران با FATF

تبعات همکاری ایران با FATF

اجرای بندهایی از برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رد لوایح مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون‌های تامین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو در شورای نگهبان و هم‌چنین نظرات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است.

با این وجود، موافقان اجرای برنامه‌ اقدام FATF با تحریف واقعیت‌های میدانی همچنان تلاش می‌کنند تصویر غیرواقعی از FATF و نقش آن در تعاملات اقتصادی کشور ارائه دهند.

این در حالی است که موافقان FATF هیچگاه پاسخ ندادند چرا مقاماتی که در نهادهای دولتی آمریکا مسئول اجرای تحریم علیه ایران هستند، اصرار دارند ایران برنامه‌ اقدام FATF را اجرا نماید؟ موافقان هیچگاه پاسخ ندادند چرا در بازه‌های زمانی که کشور در فهرست اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) FATF قرار داشت و تحریمی از جانب آمریکا علیه ایران اعمال نشده بود، تعاملات بانکی ایران در وضعیت عادی قرار داشت؟

واقعیت آنجاست که موافقان FATF می دانند که نهاد بین الدولی مذکور یک نهاد سیاسی است که آمریکا آن را جهت اشراف و کنترل بر روی تعاملات اقتصادی به وجود آورده است. اما مسئله‌ اصلی در اینجاست که FATF کانالی است در راستای تعامل با آمریکا. در واقع، در زمانی که آمریکا از برجام خارج شده است و اروپایی‌ها هم اقدام مثبت رو به جلویی در فضای تعاملات خارجی کشور انجام نداده‌اند، FATF از معدود کانال‌های تعامل با آمریکاست.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

تبعات همکاری ایران با FATF

منبع