ذخایر طلای لبنان

بلوکه شدن ذخایر طلای لبنان در آمریکا

شربل نحاس  وزیر ارتباطات لبنان فاش کرد ذخایر طلای لبنان در این کشور نیست.

لبنان ذخیره بالایی از  طلا دارد که قسمت عمده آن در آمریکا است!
لبنان پس از استقلال از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۱ به خرید طلا پرداخت که تقریبا به ۲۸۷ تن رسید و امروزه ۱۳ میلیارد  دلار ارزش دارد.

در جنگ داخلی مقدار زیادی از آن را به آمریکا فرستادند تا در ایالت کنتاکی نگهداری شود و از سرقت و دستبرد محفوظ بماند.
شنیدم یک بار  «حرکت امل» جلوی دستبرد چپی ها به بانک مرکزی را با زور سلاح گرفت.

طلای لبنان به موجب قانون ۱۹۸۶ حفظ می شود و فروش یا گرو گذاشتن آن ممنوع است.

از ۱۹۹۶ لبنان به استقراض خارجی به دلار دست زد که محکوم به اوامر وزارت خزانه داری و دادگاه های آمریکا است. اما قانون لبنان بر طلای ذخیره شده در خارج این کشور جاری نیست.

اگر لبنان بدهی های خود را ندهد، دارایی اش در آمریکا توقیف می شود.

به همین جهت برخی مسئولین لبنان خواستار بازگرداندن ذخایر طلای لبنان به کشورشان هستند. امری که مردم امید چندانی به آن ندارند و می گویند آلمان هم نتوانست میزان زیادی از طلای خود را از آمریکا پس بگیرد.

LIBAN IRAN