امپراطوری کریپتوکارنسی

در جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس، ما در جبهه‌های مختلفی نظیر خرمشهر، آبادان، کرمانشاه و … می‌جنگیدیم؛ به همین نسبت در جنگ اقتصادی نیز جبهه‌های متفاوتی رو به روی ما وجود دارد. جنگ اقتصادی شامل جبهه‌های مختلفی می‌شود: جبهه‌هایی‌ نظیر جبهه مالی، تجاری، ارزی و … . در جنگ اقتصادی باید بتوانیم پیش‌بینی کنیم که دشمن از کدام جبهه به ما حمله می‌کند.

اکنون یک جبهه جدید در پهنه‌ی این جنگ اقتصادی ایجادشده است و آن جبهه ارزهای مجازی است. ساختار فرماندهی در این جنگ اقتصادی در تمام جبهه‌ها یکی است و زمین جنگ همان زمین اقتصاد و ربا و طمع است. جنبش مقاومت در جنگ ارزی از این جهت وظیفه خود می‌داند که جبهه کریپتوکارنسی را از حیث ساختار قدرت و کنترل پول بررسی کند.

بیتکوین
کریپتوکارنسی