اشراف آمریکا بر اینستکس

اشراف آمریکا بر اینستکس/فشار حداکثری برای تصویب پالرمو

حسین حاجیلو در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره بیانیه چند روز قبل وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در مورد اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، اظهار داشت: بیانیه ای که روز جمعه از سوی این دو وزارتخانه آمریکا منتشر شد مبین این نکته است که کشورهایی که می خواهند با ایران خرید و فروش غذا و دارو و تجهیزات پزشکی داشته باشند بدون نگرانی از آسیب هایی که تحریم ها می تواند داشته باشد، می توانند تعاملشان را با ایران انجام دهند.

این کارشناس اقتصاد تحریم افزود: مساله ای که وجود دارد این است که در فضای تحریمی تجارت اقلام بشردوستانه همیشه استثنا بوده است، در واقع همه چیز تحریم می شود به جز غذا و دارو. با این حال در عمل برخی از بانک ها در این سالها از نقض تحریم می ترسیدند از این رو حتی در حوزه های بشر دوستانه هم با ایران کار نمی کردند.

اشراف کامل آمریکا بر اینستکس

در بیانیه اخیر، آمریکا بر استثنا بودن حوزه های بشردوستانه از تحریم ها تاکید و اعلام کرده که این سازوکار جدید را برای انجام تعاملات بشردوستانه ایران تعیین کرده است.

حاجیلو گفت: عینیت بیرونی این بیانیه، «اینستکس» می شود و بر اثر این اقدام امریکا، اینستکس در سطح بشردوستانه فعال و نگرانی بازیگران اروپایی از نقض تحریم در حوزه بشردوستانه کم خواهد شد.

وی افزود: نتیجه این رخدادها  اشراف کامل آمریکا بر اینستکس است و این کانال زیر نظر آمریکا فعال خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد تحریم اظهار داشت: از سویی دیگر ثابت شد که اینستکس در چارچوب تحریم‌های آمریکا یعنی فقط در حوزه بشردوستانه (غذا و دارو) فعالیت خواهد کرد و قواعد آمریکا کاملا بر آن حاکم خواهد بود.

حاجیلو با اشاره به نسبت این بیانیه با FATF، گفت: صدور این بیانیه در زمانی که بحث FATF داغ است بی دلیل نیست. به احتمال زیاد اروپایی ها در روزهای آینده اعلام خواهند که برای فعال کردن اینستکس رضایت آمریکا را گرفته اند و منتظر ایران هستند که مسائل مربوط به FATF یا دو کنوانسیون پالرمو و CFT را نهایی کند تا همکاری را شروع کنند.

بنابراین تا چند روز دیگر، انگیزه ها و اراده ها برای پیگیری FATF، هم در داخل و هم خارج از کشور بیشتر خواهد شد.

اگر این موضوع را در کنار اولتیماتوم ۴ ماهه FATF به ایران برای ورود به لیست اقدام متقابل بگذارید، متوجه می شوید که همه چیز آماده است که یک فشار حداکثری به کشور وارد شود تا از این طریق کنوانسیون های FATF نهایی شود.