آیا اجرای FATF باعث کاهش فشار تحریم‌‎های آمریکا می‌شود؟

آیا اجرای FATF باعث کاهش فشار تحریم‌‎های آمریکا می‌شود؟

آیا اجرای FATF باعث کاهش فشار تحریم‌‎های آمریکا می‌شود؟

اصرار موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF بخصوص مقامات دولتی بر تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و‌ پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که ارتباط روشن و شفافی بین تحریم های آمریکا و FATF وجود دارد و مسئولان هم از این موضوع بی اطلاع نیستند به گونه ای که برخی مقامات ارشد نزدیک به دولت صراحتا تاکید دارند با الحاق ایران به این کنوانسیون ها، دور زدن تحریم ها سخت تر می شود.

اظهارات مقامات وزارت خزانه داری آمریکا در سال های اخیر نشان می دهد که FATF دارای نقش مشخص و مهمی در سیاست فشار حداکثری آمریکاست، با این وجود اصرار موافقان همکاری با FATF بر تصویب لوایح درخواستی این نهاد بین الدولی‌آن هم تنها برای گرفتن بهانه از دست آمریکا چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید: