نوشته‌ها

به صفر رساندن صادرات نفت ایران

Twitter برایان هوک: ما انتظار داریم در سال 2019 که بازار …

در جنگ با ریال هر کاری جایز است

ایران، برای نبرد ریال آماده باش Iran, Get Ready for the Battle …