نوشته‌ها

تروریسم اقتصادی

وقت تنگ است! نهادهای انقلابی برای مقابله با تروریسم اقتصادی به صحنه بیایند!

 تروریست اقتصادی اختصاصی جنبش مقاومت درجنگ ارزی 8 مرداد1397 …

نمونه کارها

چشم امید دشمنان به گسل_دلار انعکاس خبری مسائل ارزی ایران در شبکه سی‌ان‌بی‌سی

چشم امید دشمنان به گسل_دلار انعکاس خبری مسائل ارزی ایران در شب…