نوشته‌ها

در جنگ با ریال هر کاری جایز است

ایران، برای نبرد ریال آماده باش Iran, Get Ready for the Battle …

اقدام مجدد وزارت خزانه داری برای اعمال تحریم ها علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا به منظور اثربخشی تحریم های مالی علی…

جنگ وزارت خزانه داری با ایران به بهانه تامین مالی تروریسم

معاون وزير خزانه داري آمريكا در كنفرانس ضد پولشويي و جرائم مالي گفت:‌ رژیم ايران زمينه ديگري از نگراني بزرگ براي ماست.