نوشته‌ها

پشت پرده افزایش قیمت دلار

2 صراف پشت پرده افزایش قیمت دلار

«۲ صراف بزرگ که هر کدام بیش از چند صرافی دارند، عامل افزایش …

نمونه کارها

برخورد مردم ترکیه در برابر کم ارزش شدن پول کشورشان

برخورد مردم ترکیه در برابر کم ارزش شدن پول کشورشان   …