سیگال مندلکر

ایجاد نهاد جدید در اداره تروریسم و اطلاعات مالی برای جنگ اقتصادی علیه ایران

«سیگال مندلکر»، رئیس اداره تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌دا…
اف ای تی اف

سناتورهای کنگره خواستار استفاده از نفوذ واشنگتن در FATF علیه ایران شدند

با تشدید نزاع با ایران، مقامات دولت ترامپ و کنگره خطوط جنگ با ای…