جنگ وزارت خزانه داری با ایران به بهانه تامین مالی تروریسم

معاون وزیر خزانه داری آمریکا در کنفرانس ضد پولشویی و جرائم مالی انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی گفت:‌ رژیم ایران زمینه دیگری از نگرانی بزرگ برای ماست.


معاون وزیر خزانه داری آمریکا: ما در حال هدف قرار دادن فعالیت‌های شریرانه این رژیم از جمله حمایت آن از حزب الله، دیگر گروه‌های تروریستی و رژیم اسد در میان دیگر فعالیت‌ها هستیم. فقط بعنوان یک مثال ایران در سال حدود ۷۰۰ میلیون دلار به حزب الله می‌دهد.

سیگال ماندلکر[۱]  افزود: مردم ایران در اعتراض به رژیمشان به خیابانها آمدند و بلند فریاد میزدند که آنها صبرشان از فساد رژیم و پشتیبانی مالی از نیروهای نیابتی خارجی لبریز شده است. بسیاری این کار را کردند با ریسک بزرگی برای جان خودشان، از آنجاییکه رژیم تظاهرکنندگان را به زندان انداخته است، مردم خود را که به دنبال اعتراض آزادانه بودند سانسور کرد. ما به افزایش فشار بر ناقضین حقوق بشر و عوامل فاسد در ایران ادامه می‌دهیم. تنها در ماه گذشته ما ۱۴ فرد و نهاد، من‌جمله رئیس قوه قضائیه ایران، را در ارتباط با بدرفتاری وحشتناک آنها با شهروندان و حمایت از نهادهای دفاعی لیست گذاری شده تحریم کردیم. ما به برجسته کردن فساد همه گیر در اقتصاد ایران که به رژیم اجازه می‌دهد تا به هزینه مردمش خزانه خودش را پر کند، ادامه خواهیم داد.

 کنفرانس ضد پولشویی و جرائم مالی

این تحریمها بر روی تلاش‌های ما برای هدف قرار دادن دیگر فعالیت‌های  رژیم ایران بنا میشود. طی سال گذشته ما ۹۷ هدف در خاورمیانه، آسیا، و اروپا را در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از تروریسم، برنامه‌های موشک بالستیک، نقض حقوق بشر، سانسور، حملات سایبری و فعالیت‌های تبهکارانه فراملیتی ایران لیست گذاری کردیم.

در ایران همچنین هیچ شفافیتی وجود ندارد که درباره آن صحبت کنیم و نقص‌های زیادی در نظام ضد پولشویی / مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد. سپاه پاسداران که چهار بار لیست گذاری شده است بخش قابل توجه و اغلب پنهان اقتصاد رژیم ایران را تشکیل می‌دهد. این مشکلات را برای شرکت هایی که می خواهند در آنجا تجارت کنند را بیشتر پیچیده می‌کند.

منبع

 


[۱] Sigal Mandelker

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/YKYEK