مارک دوبوویتز:

من متعجبم که که چرا شرکت های بین‌المللی و بانک ها فکر نمی‌کنند که ایالات متحده در مورد تحریم‌های شدید علیه ایران بسیار جدی است.

The short URL of the present article is: http://currency-war.ir/CW1277