پیام‌های کانال
عضو فعال جنبش باشید...
محصولات
فیلم‌خانه
بیانیه و مطالبات
کتاب‌خانه

جنگ ارزی چیست؟

یکی از مهم‌ترین و خاص‌ترین میدان‌های جنگ اقتصادی، «جنگ ارزی» است. این جنگ شایع‌ترین، اما ناشناخته‌ترین نوع «جنگ اقتصادی» است و قدمتی به اندازه‌ی تمام دوران «اقتصاد پولی» تاکنون دارد؛ یعنی از زمانی‌که پایه و اساس اقتصاد بر شانه‌های «پول» قرار گرفت و پول تبدیل به ابزاری برای سنجشِ ارزشِ کالاها شد، حال آنکه خود کالایی بدون ‌ارزش ذاتی بود.
جنگ ارزی پدیده‌ای است که در یک قرن گذشته با توسعه‌ی اصول علم اقتصاد، به شکل سازمان‌یافته و رسمی توسط کشورها و دولت‌ها رقم می‌خورد. نوک پیکان حملات در جنگ ارزی برای افزایش سودآوری یک اقتصاد جهت‌دهی می‌شود که در عمل به از بین رفتن «ارزش پول» کشور خود و کشور مقابل می‌انجامد. بیشتر